Say Goodbye to Party’s bill Payment Confusion with Google Pay’s New Update – Google Pay ने आणलं आहे आता नवीन फिचर, पार्टीच्या कॉन्ट्रीचे आता नो टेन्शन

सुरुवातीला पेमेंट कोणी करायचे?मग सर्वजण आपला हिस्सा देणार का?हा एक मोठा प्रश्नच असतो आणि म्हणून Google Pay ने एक नवीन वैशिष्ट्य आणले आहे.